jakfunguje-actimaris-1

ActiMaris® v sobě spojuje 3 hlavní prvky, které se podílí na jeho vynikajících účincích pro hojení ran:

jakfunguje-actimaris-2

Singletový / aktivní kyslík

Kyslík hraje jednu z nejdůležitějších rolí při hojení ran! Rychlost hojení ran je tedy závislá na dodávce kyslíku. Ischemické rány se hojí špatně a dlouho a je zde navíc mnohem větší pravděpodobnost vzniku infekce. Většina ran ve skutečnosti trpí sníženým přísunem kyslíku. To má za následek také menší přísun potřebné energie, která je důležitá pro tvorbu nové tkáně. Při nedostatku kyslíku a energie se proces hojení výrazně prodlužuje. Klasický příkladem nedostatečného přísunu kyslíku jsou zejména špatně se hojící chronické rány, jako jsou vředy, infekční rány, píštěle a dekubity.

Singletový kyslík – šetrně čistí a desinfikuje rány:

Singletový kyslík 1O2 je jedním z nejúčinnějších baktericidních a virocidních činidel, které hraje významnou roli v mnoha přírodních chemických a biologických procesech (Lang et al. 2006).

jakfunguje-actimaris-3Singletový kyslík je jedna z forem vysoce aktivního kyslíku, která se vyznačuje velkým množstvím energie. Jde o molekulu kyslíku v elektronicky excitovaném stavu. Je méně stabilní než běžný kyslík (O2) a tím pádem rychle reaguje s dalšími molekulami. Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány okamžitě spouští reakci tím, že na sebe váže elektrony z membrán bakterií, virů a plísní. Tím ničí jejich strukturu celých mikroorganismů. Působí tak jako vysoce účinné, přírodní a šetrné antimikrobiální činidlo. Proti singletovému kyslíku nemají bakterie a viry účinnou obranu.

Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v organismu jako součást obranného mechanismu proti mikroorganismům. Oxiduje (spaluje, ničí) nežádoucí mikroorganismy a efektivně tak dekontaminuje tělo.

Velkou výhodou singletového kyslíku je dále fakt, že bakterie či jiné mikroorganismy nevykazují rezistenci vůči 1O2 (oproti např. antibiotikům) a jsou touto formou kyslíku účinně a zcela inaktivovány. Aplikace singletového kyslíku při hojení ran a zánětů tak může být opakovaná a dlouhodobá bez ztráty účinku.

Vysoká dezinfekční účinnost aktivního kyslíku byla také prokázána významnými státními institucemi, např. americkou FDA (Food and Drug Administration) i nezávislými laboratořemi. Mezi ně patří i světově uznávaná certifikační laboratoř švýcarské společnosti SGS (Société Générale de Surveillance).

Díky velmi rychlému nástupu dezinfekčního účinku singletového kyslíku (30s – 1min) je ActiMaris® zvláště vhodný pro čištění ran, kůže a sliznic.

jakfunguje-actimaris-4 jakfunguje-actimaris-5

Singletový kyslík – podporuje a urychluje hojení ran:

Při kontaktu s kůží nebo spodinou rány ActiMaris® postupně uvolňuje singletový kyslík a tím snižuje zánětlivé reakce, podporuje tvorbu nové tkáně, její cévní zásobení, granulaci a epitelizaci. Tato podpora vzniku nové tkáně je obzvláště důležitá u chronických, špatně se hojících ran (vředy, dekubity, popáleniny, apod.)

Oxidační efekt singletového kyslíku 1O2 navíc výrazně působí na neutralizaci zápachu ran.

Singletový kyslík – dodává ráně kyslík a energii:

Naprostá většina ran a poranění trpí nedostatek kyslíku. Proces hojení tedy v těchto případech probíhá v hypoxii, tj. sníženého přisunu kyslíku. Buněčné mitochondrie v důsledku hypoxie nejsou schopny vyrobit dostatečné množství energie k opravě buněk a k výstavbě nové tkáně. Proces hojení se tak zpomaluje. Nedostatek kyslíku v ráně s sebou tedy přináší i snížený přísun energie.

ActiMaris® potřebnou energii ráně dodává! Obsahuje singletový kyslík 1O2. Ten má tu velkou výhodu, že je 2,5x bohatší na energii než běžný tripletový kyslík O2. Je tedy schopen dodat do rány 2,5x větší množství energie!

Pro srovnání uvádíme množství energie singletového kyslíku 1O2 =158kJ/mol v porovnání s běžným tripletovým kyslíkem O2 =63 kJ/mol. Singletový kyslík dodává ráně výrazně více energie a dá se tedy říci, že působí jako energetický zdroj / baterie do rány. Tuto jedinečnou výhodu poskytuje pouze ActiMaris!

jakfunguje-actimaris-6

Ionizovaná mořská voda

Když moře léčí

Již staří Egypťané používali mořskou slanou vodu k léčení ran. Teprve ve dvacátém století vědci zjistili, jak konkrétně sůl lidské kůži a hojení ran pomáhá. Objevili totiž podstatu jejího antibakteriálního a protizánětlivého působení.

Zázračná síla soli

U otevřených ran sůl dané místo vyčistí a urychlí hojení. Je tomu tak proto, že podporuje pohyb buněk, které se tohoto procesu účastní. Navíc brání množení bakterií. Díky tomu snižuje riziko rozvoje infekce, která by mohla hojení nepříjemně zkomplikovat.

Ionizovaná Mořská voda – dodává potřebné minerály, čistí a snižuje otok:

ActiMaris® je roztok ionizované vody a mořské soli. Ionizovaná voda má hlubší účinek, protože její shluky jejích molekul menší než u normální vody. Mohou tak proniknout hlouběji do tkáně.

jakfunguje-actimaris-7

ActiMaris® je hypertonický roztok. To znamená, že koncentrace mořské soli je ve všech jeho přípravcích (Sensitiv, Forte, Gel) vyšší (1,2% – 3%), než fyziologická hodnota, která je 0.9%. Při kontaktu s postiženým místem (otokem, ránou) vzniká tzv. hyper-osmotický efekt, kdy se osmotické tlaky obou míst začínají vyrovnávat a ActiMaris® vytahuje vodu ven z buněk prostřednictvím osmózy. Takto ActiMaris® snižuje otok tkáně rány a bolestivost.

ActiMaris® obsahuje jako hlavní složku chlorid sodný, dále hořčík a více než 80 dalších prvků (draslík, vápník, síru, železo, …) a také nezbytné stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu. Stejně jako v mořské vodě, tak i v přípravcích ActiMaris® jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány. Vysoké množství přítomného hořčíku působí na kůži přímo blahodárně, protože optimalizuje její hydrataci a tlumí zánět.

Vysoké alkalické pH:

Všechny přípravky ActiMaris® mají vysoké pH, a to v rozmezí 8,5 (Sensitiv) – 9,8 (Forte a Gel).

Alkalické pH podporuje kontrolované uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin – jako součást přirozeně vyváženého oxidačně-redukčního systému.

Chemici využívají pH k určení koncentrace vodíkových iontů. Kyseliny mají vysokou koncentraci vodíkových iontů a slouží jako oxidační činidlo. Na druhé straně zásady mají vysokou koncentraci hydroxylových iontů a mohou působit jako redukční činidlo. Zásadité látky jsou proto také antioxidanty. Chemickou neutralizací deaktivují volné radikály, které narušují proces hojení ran.

Je známo, že enzymy a neurotransmitery, které jsou důležité pro jednotlivé fáze hojení ran, vykazují optimální aktivitu při zásaditém pH. V prostředí vysokého pH nemohou některé bakterie a viry přežívat.

Elektrická vodivost – nutný předpoklad rychlého procesu hojení ran:

Bylo zjištěno, že u ran i běžných menších poranění je narušena také jejich povrchová elektrická vodivost, což se nepříznivě projevuje na rychlosti a kvalitě hojení. Elektrická vodivost je nutná pro opravu buňky v tkáni. Čím nižší je elektrická vodivost, tím hůře a déle se tkáň hojí a naopak.

Při srovnání elektrické vodivosti některých běžně používaných přípravků a ActiMaris® GEL na hojení ran a ActiMaris® Forte roztok bylo zjištěno, že oba přípravky ActiMaris® vykazovaly výrazně vyšší vodivost než další porovnávané přípravky. Z toho lze odvodit, že ActiMaris® slouží také jako propojovací pojivo mezi zdravou tkání a kůží a ránou. Tím je zajištěna optimální podpora obnovy elektrické vodivosti rány a jejího zdárného procesu hojení.

Test elektrické vodivosti v praxi:

ActiMaris® má nejvyšší elektrickou vodivost v porovnání s jinými přípravky na hojení ran. Žárovka svítí nejvíce.

jakfunguje-actimaris-8