Jak funguje ActiMaris

 

 

 

 

        Jak funguje ActiMaris®

 

 

          na akutní, chronické a špatně se hojící rány

          a záněty na kůži a sliznicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ActiMaris® v sobě spojuje 3 hlavní prvky, které se podílí na jeho vynikajících účincích pro hojení ran:

 

 

Účinek ActiMaris® je založen na synergii jednotlivých složek a unikátním biofyzikálním principu vysoce energetického singletového kyslíku

 

 

100% přírodní

Všechny složky ActiMaris® jsou přírodního původu a nejsou chemicky (synteticky) vyráběny. Jde o čistou biofyzikální bázi.

Aktivní kyslíkové sloučeniny

Aktivní formy kyslíku  (singletový kyslík) mají vysoké antimikrobiální  účinky a jsou součástí redukčně oxidačního systému.

 

Mořská sůl

Funguje jako přirozený  konzervant a redukuje mikroby. Díky ionizované  mořské vodě ActiMaris® proniká hlouběji do tkání.

 

Zásadité pH

Vytváří optimální prostředí pro regeneraci a obnovu buněk. Podporuje jednotlivé fáze hojení ran a zánětů.

 

Aktivní – singletový kyslík 1O2

 

Kyslík hraje jednu z nejdůležitějších rolí při hojení ran! Rychlost hojení ran je závislá na dodávce kyslíku. Ischemické rány se hojí špatně a dlouho a je zde navíc mnohem větší pravděpodobnost vzniku infekce. Většina ran ve skutečnosti trpí sníženým přísunem kyslíku a současně menším přísunem potřebné energie, která je důležitá pro tvorbu nové tkáně. Při nedostatku kyslíku a energie se proces hojení výrazně prodlužuje. Klasický příkladem nedostatečného přísunu kyslíku jsou zejména špatně se hojící chronické rány, jako jsou vředy, ale i infekční rány, píštěle a dekubity.

1O2

Singletový kyslík 1O2 je jedním z nejúčinnějších baktericidních a virucidních činidel. Hraje významnou roli v mnoha přírodních biologických procesech.

1O2

Singletový kyslík je jedna z forem vysoce energetického aktivního kyslíku, která se vyznačuje velkým množstvím energie. Jde o molekulu kyslíku v elektronicky excitovaném stavu. Je méně stabilní než běžný kyslík (O2) a tím pádem rychle reaguje s dalšími molekulami. Při kontaktu s kůží, sliznicí, krví nebo spodinou rány okamžitě spouští reakci tím, že na sebe váže elektrony z membrán bakterií, virů, kvasinek a plísní. Tím fyzikálně ničí strukturu celých mikroorganismů. Působí tak jako vysoce účinné, přírodní a šetrné antimikrobiální činidlo. Proti singletovému kyslíku nemají mikroby účinnou obranu!

1O2

Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v organismu jako součást obranného mechanismu proti mikroorganismům. Oxiduje (spaluje, ničí) nežádoucí mikroorganismy a efektivně tak dekontaminuje tělo. Velkou výhodou singletového kyslíku je, že bakterie či jiné mikroorganismy si vůči 1O2 (oproti např. antibiotikům) nedokáží vytvořit rezistenci. Aplikace singletového kyslíku při hojení ran a zánětů tak může být opakovaná a dlouhodobá bez ztráty účinku.

1O2

Nástup účinku singletového kyslíku je velmi rychlý (3 – 5 nanosekund). Nástup antimikrobiálního účinku ActiMaris je do 1 minuty.

 

ActiMaris® – podporuje a urychluje hojení ran:

Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány ActiMaris postupně uvolňuje singletový kyslík. Singletový kyslík se uvolňuje z přírodního NaOCl, který se právě při kontaktu s tkání rozkládá na sůl (NaCl) a singletový kyslík. S tím je také spojeno uvolnění přebytečné energie, kterou buňky mohou využít pro tvorbu nové tkáně, její cévní zásobení, granulaci a epitelizaci. Tato podpora vzniku nové tkáně je obzvláště důležitá u chronických, špatně se hojících ran nebo poranění spojených se ztrátou tkáně (vředy, dekubity, popáleniny, apod.). Oxidační efekt singletového kyslíku 1O2 navíc výrazně působí na neutralizaci zápachu ran.

ActiMaris® – dodává ráně kyslík a energii:

Naprostá většina ran a poranění trpí nedostatkem kyslíku. Proces hojení tedy v těchto případech probíhá v hypoxii, tj. při sníženém přisunu kyslíku. Buněčné mitochondrie v důsledku hypoxie nejsou schopny vyrobit dostatečné množství energie k opravě buněk a k výstavbě nové tkáně. Proces hojení se tak zpomaluje. Nedostatek kyslíku v ráně s sebou tedy přináší i snížený přísun energie.

ActiMaris potřebnou energii ráně dodává! Obsahuje singletový kyslík 1O2. Ten má tu velkou výhodu, že je 2,5x bohatší na energii než běžný tripletový kyslík O2. Je tedy schopen dodat do rány 2,5x větší množství energie!

 

 

Mořská sůl

 

Mořská sůl 

Již staří Egypťané používali mořskou slanou vodu k léčení ran. Teprve ve dvacátém století však vědci zjistili, jak konkrétně sůl lidské kůži a hojení ran pomáhá. Objevili totiž podstatu jejího antimikrobiálního a protizánětlivého působení.

Mořská sůl

U otevřených ran sůl dané místo vyčistí a urychlí hojení. Je tomu tak proto, že podporuje pohyb buněk, které se tohoto procesu účastní. Navíc brání množení bakterií. Díky tomu snižuje riziko rozvoje infekce, která by mohla hojení nepříjemně zkomplikovat.

Zázračná síla mořské soli v ActiMaris®:

Mořská sůl jako jedna ze základních složek ActiMaris obsahuje velké množství minerálních látek, které podporují proces hojení. Hlavní složkou ActiMaris je chlorid sodný, dále hořčík, draslík, vápník, síra, železo. ActiMaris obsahuje i nezbvtné stopové množství jodu, zinku, manganu a selenu. Stejně jako v mořské vodě, tak v přípravcích ActiMaris jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány.

ActiMaris je hypertonický roztok. To znamená, že koncentrace mořské soli je ve všech jeho přípravcích (Sensitiv, Forte, Gel) vyšší (1,2% – 3%), než fyziologická hodnota, která je 0.9%. Při kontaktu s postiženou tkání (ránou, zánětem, otokem) vzniká tzv. hyper-osmotický efekt, kdy se osmotické tlaky obou míst začínají vyrovnávat a ActiMaris “vytahuje” vodu ven z buněk prostřednictvím osmózy. Takto ActiMaris snižuje otok tkáně a tím i bolestivost.

 

 

Ionizovaná, vysoce čištěná voda

 

Ionizovaná voda

Ionizovaná voda má schopnost přenášet minerální látky hlouběji do tkání, protože shluky jejích molekul jsou menší než u normální vody. 

Průnik ActiMaris® hlouběji do tkání:

ActiMaris je roztok ionizované vody a mořské soli. Díky molekulární struktuře ionizované vody účinek ActiMaris není pouze povrchový, ale dosahuje i do hlubších tkání. Tato schopnost dodat kyslík, energii a minerální látky hlubším tkáním pozitivně podporuje a urychluje hojení.

 

 

 

Vysoké alkalické pH

 

Zásadité pH

Zásadité prostředí má obecně příznivý vliv na hojení ran a zánětů. Přírodní mořská voda je také zásaditá (pH 8 – 8,5). Zásadité látky působí jako tzv. antioxidanty. Deaktivují volné radikály, které narušují proces hojení. Také enzymy a růstové faktory důležité pro jednotlivé fáze hojení, stejně jako neurotransmitery vykazují optimální aktivitu právě v zásaditém prostředí.

pH ActiMaris®:

Všechny přípravky ActiMaris mají zásadité pH, a to v rozmezí 8,5 (Sensitiv) – 9,8 (Forte a Gel). 

 

 

 

Vzorek zdarma
Custom text