S datem 1.12.2019 je v platnosti nová metodika předepisování zdravotnických prostředků na poukaz, kterou vydává Státní úřad pro kontrolu léčiv. Nová metodika s sebou přinesla spoustu změn. U přípravků se změnily nejen kódy pro předepisování, ale také výše úhrad.

Nyní je ActiMaris sensitiv roztok 1000 ml a ActiMaris gel 20 g 100% bez doplatku. ActiMaris Forte roztok 300 ml a ActiMaris sensitiv roztok 300 ml jsou hrazeny částkou 241,50 Kč.
Díky této změně mohou přípravky ActiMaris pomáhat ještě více pacientům s obtížně hojitelnými ranami a záněty.

Hlavní změny, které se týkají vyplnění žádanky a poukazu:

  • 6 měsíců bez schválení revizního lékaře (doposud byly 3 měsíce)
  • Na Žádanku k popisu a lokalizaci defektu je nově potřeba popsat i velikost defektu
  • Na Poukaz lékař napíše: „Oznámeno zdravotní pojišťovně s platností do… (datum vystavení + 6 měsíců. Např. je-li počátek léčby na Žádance 1. 12. 2019, uvede na Poukazu datum do 1. 5. 2020). Doposud se uvádělo: „Schváleno RL do….“

Další důležitou změnou je také zrušení specializace lékařských oborů, které mohou poukaz na přípravky ActiMaris předepsat. Nyní mohou poukaz vystavit všichni lékaři. Stále je potřeba předepsat přípravky na vlhké hojení a rána musí být chronická a špatně léčitelná.

Přesný popis metodiky a číselníky VZP naleznete zde.

S pozdravem

EMPOLAS s.r.o.
Výhradní distributor ActiMaris pro ČR a SR